Kierunki kształcenia

Poniżej prezentujemy różne kierunki kształcenia. Każdy z nich ma swoją podstawę programową. W opisie kierunku znaleźć można sylwetkę absolwenta- opis zakładanych umiejętności i kwalifikacji. Dla potrzeb naszego Projektu skoncentrowaliśmy się na dwóch kierunkach: logistyce i informatyce. Przy wyborze specjalizacji braliśmy…
Czytaj więcej