Nauczyciele też się uczą.

    Nauczyciele też uczą się Kilka miesięcy temu gimnazjum w Wiączyniu Dolnym otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Droga do edukacji europejskiej”. Zatwierdzony do realizacji projekt dotyczy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz rozwijania ich kompetencji językowych….
Czytaj więcej