Tempus fugit, czyli… Carpe vitam! (Czas ucieka, czyli… Chwytaj życie!)

Zgodnie z mottem XV Festiwalu Kultury Antycznej daliśmy się ponieść chwili
i zdecydowaliśmy się wziąć udział w interdyscyplinarnym projekcie edukacyjno- artystycznym organizowanym przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
w Łodzi.

Więc łap dzień każdy, a nie wierz ni trochę,

W złudnej przyszłości obietnic płoche.

Idąc za „złotym słowem” Horacego , podjęliśmy trud przygotowania prac konkursowych w dwóch kategoriach: praca literacka w języku angielskim (Inspired by the Muses) oraz prezentacja multimedialna inspirowana kulturą antyczną (Żarłoczny czas niszczy wszystko prócz nas).

Nigdy nie możesz przewidzieć, co przyszły dzień Ci zgotuje.

Nasza radość była ogromna, kiedy otrzymaliśmy zaproszenie na uroczystą galę podsumowującą projekt z antykiem w tle. 22. marca 2017 r. odbyło się spotkanie
w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Właściwie gala miała charakter widowiska multimedialnego, w skład którego weszły: inscenizacje antycznych
i współczesnych tekstów literackich, filmy, muzyka i taniec.

Kluczowym punktem wydarzenia było podsumowanie wojewódzkich międzyszkolnych konkursów dla gimnazjalistów. Jury okazało się bardzo przychylne dla prac uczniów z Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym, otóż przedstawicielka klasy 3c – Maja Chałubińska zajęła drugie miejsce w kategorii praca literacka w języku angielskim, natomiast Marta Depta i Zuzanna Grzelak – gimnazjalistki z klasy 1a – zajęły trzecie miejsce
w konkursie na prezentację multimedialną. Podium zapewniło nie tylko nagrody książkowe(Maja otrzymała również półroczny kurs językowy), co więcej wszyscy uczestnicy przywieźli pamiątkowe dyplomy.

Ostatnim punktem gali był sympozjon – biesiada dla gości – miłośników ciast
i ciasteczek.

Nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki.

Chcąc sprawdzić trafność sentencji Heraklita z Efezu – uczniowie z Gimnazjum
im. Władysława Stanisława Reymonta w Wiączyniu Dolnym – już planują udział w kolejnej edycji Festiwalu Kultury Antycznej.