Szkolenie nauczycieli w Wielkiej Brytanii.

Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Wiączyniu Dolnym realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wysoka jakość nauczania i skuteczne oddziaływanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2016-2018

Przedstawiamy krótką relację dwóch nauczycielek, które wzięły udział w pierwszym wyjeździe szkoleniowym.

 

„W marcu 2017r. wzięłyśmy udział w szkoleniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które odbyło się w Bournemouth w Wielkiej Brytanii. Celem tego kursu było doskonalenie znajomości języka angielskiego, poszerzenie wiedzy na temat nowych metod nauczania oraz poznanie technik pogłębiających motywację uczniów.

Szkolenie składało się z dwóch części. W pierwszym tygodniu uczestniczyłyśmy w intensywnym kursie językowym w Richard Language College (RLC). W trzyosobowej grupie, pod okiem doświadczonych lektorów, doskonaliłyśmy nasze kompetencje językowe i kulturowe odświeżając naszą wiedzę z zakresu historii Wielkiej Brytanii, historii języka, a także dyskutując o różnych niuansach lingwistycznych. Spotkania były niezwykle interesujące i inspirujące. Wykładowcy dbali o dobrą atmosferę i starali się dostosować zajęcia do naszych oczekiwań rozwijając tematy, które nas zaciekawiły. College zapewnił nam dostęp do wszelkich potrzebnych materiałów, świetnie wyposażonej biblioteki, sali komputerowej oraz dodatkowych ćwiczeń po zakończonych zajęciach według naszych potrzeb. W RLC zdobywają wiedzę zarówno nauczyciele, jak i studenci z różnych krajów. Miałyśmy więc szansę poznać wiele nowych osób – nauczycielki ze Szwecji, Krakowa, studentów z Niemiec, Syrii i Turcji, z którymi będziemy utrzymywać kontakty w celu wymiany doświadczeń zawodowych.

W drugim tygodniu szkolenia miałyśmy niepowtarzalną okazję zobaczyć, jak wygląda angielska szkoła od środka. Przez pięć dni obserwowałyśmy pracę nauczycieli i uczniów w katolickiej szkole średniej The Bishop of Winchester Academy (TBOWA). Już sam budynek robi ogromne wrażenie – wielki, złożony z kilku połączonych ze sobą części. Do szkoły tej uczęszcza około tysiąca uczniów w wieku 11-18 lat. Wszyscy noszą tradycyjne mundurki, co więcej obowiązuje zakaz noszenia obuwia sportowego, a także całkowite ograniczenie używania telefonów komórkowych. Szkoła podzielona jest pod względem przedmiotów na: departament języka angielskiego (język, literatura, media), departament nauk humanistycznych (języki obce, historia, nauki społeczne), departament nauk ścisłych (matematyka, fizyka, chemia), departament sztuki (plastyka, muzyka – łącznie ze studiami nagrań). W placówce jest również sala teatralna ze sceną, profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem oraz doskonałe zaplecze sportowe. Każdego dnia zajęcia dla wszystkich uczniów w szkole rozpoczynają się o 8.30 i każda lekcja trwa 60 minut. Pomiędzy pierwszą a drugą, oraz trzecią a czwartą lekcją nie ma żadnych pauz – uczniowie i nauczyciele po prostu przechodzą z jednej sali do drugiej. W ciągu dnia są dwie przerwy trzydziestominutowe (po drugiej i czwartej lekcji) oraz półgodzinna lekcja wychowawcza codziennie oprócz piątku. Te spotkania są okazją do rozmów na tematy szkolne, społeczne i omówienie spraw organizacyjnych. Czas spędzony w tej szkole, udział w zajęciach, omawianie ich, a także rozmowy z brytyjskimi nauczycielami wzbogaciły nasz światopogląd, dały nam kilka dobrych pomysłów do wykorzystania w pracy z naszymi uczniami.

Podsumowując, szkolenie w Bournemouth, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
i codzienny kontakt z żywym językiem angielskim ma zdecydowany wpływ na podniesienie naszych kompetencji językowych oraz wzbogacenie warsztatu pracy. Z chęcią i zaangażowaniem będziemy wprowadzać nowe metody i techniki nauczania języka angielskiego do naszej codziennej pracy dydaktycznej, licząc, że wpłynie to na poziom języka angielskiego naszych uczniów oraz jakość pracy naszego gimnazjum.”

 

Lidia Kowalczyk

Swietłana Jeroszyna

www.tbowa.org