List Minister Edukacji Narodowej

Udostępniamy Państwu list wystosowany przez Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów klas II gimnazjum oraz klas VII szkoły podstawowej. 

Aby się z nim zapoznać proszę wybrać link: 

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18 w wersji pdf