Monthly Archive: Czerwiec 2018

Realizujemy i upowszechniamy.

12 czerwca 2018 r. o godzinie 10.20 odbędzie się spotkanie podsumowujące realizację projektu i upowszechnianie jego rezultatów „Wysoka jakość nauczania i skuteczne oddziaływanie” (2016-2018) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nauczyciele gimnazjum…
Czytaj więcej