Realizujemy i upowszechniamy.

12 czerwca 2018 r. o godzinie 10.20 odbędzie się spotkanie podsumowujące realizację projektu
i upowszechnianie jego rezultatów „Wysoka jakość nauczania i skuteczne oddziaływanie” (2016-2018)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nauczyciele gimnazjum przeprowadzą lekcje matematyki, EDB i techniki oraz podzielą się wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas szkoleń zagranicznych.