Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Przypominamy, że wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów można składać w Urzędzie Gminy Nowosolna do dnia 15 lipca 2018 r.