W dniach 15 – 17 października odbędą się w naszej szkole egzaminy próbne. W poniedziałek i we wtorek na 4  pierwszych lekcjach będą miały miejsce egzaminy z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej. Kolejne lekcje wg planu.
W środę na pierwszych trzech lekcjach egzamin z języka obcego,  po nim lekcje wg planu.