W dniach 30.01 – 1.02. 2019 odbędą się w naszej szkole egzaminy próbne. W środę i w czwartek na 4  pierwszych lekcjach będą miały miejsce egzaminy z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej. Kolejne lekcje wg planu.
W piątek na pierwszych trzech lekcjach egzamin z języka obcego,  po nim lekcje wg planu.