Egzamin gimnazjalny w roku szk. 2018/2019.

Każdego dnia uczniowie przychodzą na 8.05. Mają ze sobą legitymację szkolną, czarny długopis lub pióro, a na matematyce dodatkowo linijkę. Obowiązuje strój galowy.

10 kwietnia 2019 – część humanistyczna

9.00 – 10.00 – historia, WOS

11.00 – 12.30 – język polski

11 kwietnia 2019 – część matematyczno – przyrodnicza

9.00 – 10.00 – przedmioty przyrodnicze

11.00 – 12.30 – matematyka

12 kwietnia – język obcy nowożytny

9.00 – 10.00 – język obcy na poziomie podstawowym

11.00 – 12.00 – język obcy na poziomie rozszerzonym

Życzymy powodzenia!