Kierunki kształcenia

Poniżej prezentujemy różne kierunki kształcenia. Każdy z nich ma swoją podstawę programową. W opisie kierunku znaleźć można sylwetkę absolwenta- opis zakładanych umiejętności i kwalifikacji. Dla potrzeb naszego Projektu skoncentrowaliśmy się na dwóch kierunkach: logistyce i informatyce. Przy wyborze specjalizacji braliśmy…
Czytaj więcej

Podziękowanie.

W imieniu grona pedagogicznego i pracowników szkoły chcemy serdecznie podziękować wszystkim przybyłym 30 stycznia na spotkanie z Panem Wójtem i Radnymi Gminy Nowosolna w sprawie  proponowanych zmian związanych z reformą oświaty. Państwa obecność, zaangażowanie i zainteresowanie sytuacją, w jakiej znalazło…
Czytaj więcej