Nasze Gimnazjum położone jest w gminie Nowosolna tuż przy granicy Łodzi. Jesteśmy mała szkołą. W murach naszej szkoły uczy się ok 140 uczniów.

HISTORIA SZKOŁY

Historia szkoły w Wiączyniu Dolnym sięga lat 20 wieku XX. W latach 60 w ramach akcji „1000 szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego”. W ramach tej akcji wybudowano w Wiączyniu murowaną Szkołę Podstawową, która przyjęła imię Karola Świerczewskiego. Fundusze na budowę szkoły pochodziły ze zbiórki makulatury i butelek przeprowadzoną przez Chorągiew Łódzką ZHP. W roku 1996 pieczę nad szkołą przejęła Gmina Nowosolna. Szkoła Podstawowa została zlikwidowana w 1999r. w związku z reformą oświaty. W jej miejsce powołano do życia nową placówkę oświatową – gimnazjum.
Pierwszym dyrektorem Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym została pani Ewa Frątczak. 18 czerwca 2001 r. odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego rozbudowy szkoły. W roku 2002 oddano do użytku nowe skrzydło szkoły wraz z salą gimnastyczną. Rok później zakończył się remont starej części szkoły. W latach 2006 – 2016 dyrektorem szkoły był P. Marek Motylewski.

 

Szkoła Podstawowa w Wiączyniu we wczesnych latach XX-go wieku mieściła się w dwóch budynkach mieszkalnych: drewnianym i murowanym. Budynki ulegały ciągłemu zniszczeniu, po czym były odbudowywane. Budynek murowany w roku 1922 uległ spaleniu i został powtórnie postawiony.
W okresie międzywojennym służył jako szkoła dla dzieci niemieckich oraz pełnił funkcję domu mieszkalnego dla niemieckiego pastora. Budynki, które w niewielkim stopniu przypominały szkołę, służyły mieszkańcom Wiączynia przez kilkadziesiąt lat. Nauka odbywała się na dwie zmiany, łącznie w 4 izbach lekcyjnych. Odległość jednego budynku szkolnego od drugiego wynosiła 1 km i nauczyciele nie byli w stanie pokonywać tej odległości w czasie przerwy. Ostatecznie budynki rozebrano, gdyż nie nadawały się nawet do zamieszkania.

Z nazwą wioski leżącej na granicy powiatów łódzkiego i brzezińskiego wiążą się wspomnienia z lat okupacji, bezprawia i hitlerowskiego terroru. W lesie wiączyńskim we wspólnych mogiłach leżą pomordowani patrioci polscy. Nie wzniesiono na ich grobach pomników. Przez długi okres czasu mogiły były zaniedbane i opuszczone. Przyszedł jednak czas, że harcerze przypomnieli sobie o grobach w Wiączyniu i zaopiekowali się nimi. Przecież wśród pomordowanych znajdowali się młodzi działacze harcerscy z lat okupacji. Hufiec brzeziński oraz harcerze z Łodzi i powiatu łódzkiego porządkowali ścieżki, odświeżali tablice, sadzili kwiaty. Szacunek dla ludzi, którzy w walce z wrogiem oddali swe życie postawił przed harcerzami ziemi łódzkiej obowiązek upamiętniania tego miejsca trwalszą niż krzyże i kwiaty pamiątką. Postanowiono wznieść pomnik. Jaki więc, pomnik powstanie w Wiączyniu ?. Harcerze ziemi łódzkiej uznali, że najwspanialszym pomnikiem będzie szkoła. Szkoła wzniesiona ze składek harcerskich. Pieczę nad budową szkoły objęła Komenda Chorągwi Ziemi Łódzkiej, która wcześniej odwiedzała groby pomordowanych w czasie okupacji.
Z relacji osób, które uczęszczały do szkół znajdujących się przy dzisiejszej ulicy Malowniczej wynika, że zajęcia odbywały się w budynku murowanym gdzie były 2 sale lekcyjne, a w drewnianym wynajmowane było 1 pomieszczenie w którym uczyły się dzieci klas I-IV. Obok dzisiejszej szkoły był kolejny budynek zaadoptowany na sale lekcyjne dla klas V-VII ( bo wtedy obowiązywała 7- klasowa szkoła podstawowa). Oprócz zajęć obowiązkowych było bardzo dużo zajęć technicznych i praktycznych w przyszkolnym ogrodzie. Duży wpływ na oceny, miało zaangażowanie się w prace społeczne na rzecz szkoły.
Po wielu latach tułaczki i ciągłych nieustannych prośbach mieszkańców, oraz Komendy Chorągwi Łódzkiej – najwyższe władze województwa jak i Kurator Okręgu Łódzkiego, podjęli się tego trudnego wyzwania – rozpoczęcia budowy szkoły. Zaczęło się od apelu Komendanta Chorągwi Ziemi Łódzkiej.

Artykuły w codziennej prasie poczynając od 19 października 1958 roku informowały sukcesywnie czytelników o tym, że projekt budowy szkoły – pomnika został włączony do planu budowy szkół Tysiąclecia w województwie łódzkim. Podawano jednocześnie opinii publicznej nazwiska osób odpowiedzialnych za przedsięwzięcie z ramienia władzy kuratoryjnej i harcerskiej. Często wspominano o tym, że z nazwą wioski leżącej na granicy powiatów łódzkiego i brzezińskiego wiążą się wspomnienia lat okupacji, bezprawia i hitlerowskiego terroru.(artykuł)’’Harcerze Ziemi Łódzkiej w czynie zjazdowym”.
Oto dokumenty z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, które są dowodem nieustannego podejmowania działań związanych z pozyskaniem środków finansowych przede wszystkim ze zbiórki materiałów wtórnych tj. makulatury i butelek. Kolejne pisma dotyczą ciągłego zabiegania mieszkańców, harcerzy oraz kierownictwa szkoły o pomoc władz oświatowych i państwowych przy rozpoczęciu budowy szkoły.

Po kilku latach zmagań mieszkańców, kierownictwa oraz harcerzy podpisano akt erekcyjny. Położono kamień węgielny pod gmach Szkoły Podstawowej – Pomnik Tysiąclecia. Działo się to w Wiączyniu dnia 8 maja 1965 roku.

Budynek szkoły został wzniesiony w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Mieściła się w nim szkoła podstawowa. Z czasem okazało się, że liczba dzieci maleje, a rozwój infrastruktury umożliwiający dowóz uczniów do szkół łódzkich powoduje stały spadek naboru, dlatego też od roku szkolnego 1975/76 uczyli się już tylko uczniowie klas I-IV.
W roku 1996 pieczę nad szkołą przejęła Gmina Nowosolna.
W związku z reformą szkolnictwa w 1999 r. władze gminy podjęły decyzję o likwidacji szkoły podstawowej i powołaniu do życia nowej placówki oświatowej – gimnazjum. W roku szkolnym 1999 – 2000 w budynku funkcjonowały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. Rok później w murach szkoły pozostali tylko gimnazjaliści. Pierwszym dyrektorem Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym została pani Ewa Frątczak.

18 czerwca 2001 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego rozbudowy szkoły. Rok później nowe skrzydło szkoły zostało oddane do użytku dziewięciu klasom gimnazjum. W kolejnym roku zakończono remont starej części budynku.

7 grudnia 2004 roku Rada Gminy Nowosolna podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Władysława Stanisława Reymonta.
Uroczystość odbyła się 8 czerwca 2006 roku.

Po ośmiu latach od uroczystości nadania imienia szkole, doczekaliśmy się wymarzonego przez uczniów boiska.
Nareszcie! Długo wyczekiwany przez uczniów Gimnazjum i wielu mieszkańców Gminy Nowosolna „ORLIK” został uroczyście otwarty. Obiekt jest nowoczesny, a w jego skład wchodzą: boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki i koszykówki oraz budynek z szatniami dla zawodników. Całość jest ogrodzona i monitorowana.
Dnia 22.11.2013 r. o godz. 1300 w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Wiączyniu Dolnym rozpoczęła się ceremonia otwarcia „Orlika”. Podczas uroczystości mieliśmy zaszczyt podejmować wielu znakomitych gości m.in. Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego pana Marka Mazura, Wójta Gminy Nowosolna pana Tomasza Bystrońskiego, Przewodniczącą Rady Gminy panią Janinę Wlazło, pracowników Urzędu Gminy Nowosolna, dyrektorów i nauczycieli zaprzyjaźnionych szkół z terenu gminy i powiatu, przedstawicieli związków sportowych i organizacji społecznych.
Otwarciu nowego obiektu towarzyszy symboliczne przecięcie wstęgi, którego wspólnie dokonali: pan Marek Mazur, pan Tomasz Bystroński, pan Marek Motylewski oraz przedstawicielka uczniów Gimnazjum Natalia Niźnikowska. Następnie ks. Janusz Banachowski z Parafii św. Doroty w Łodzi-Mileszkach oraz ks. Włodzimierz Kujawin z Parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu wspólnie poświęcili budynek i boiska. Wójt Tomasz Bystroński symbolicznie zainaugurował rozgrywki, oddając pierwszy strzał na bramkę, a pani Janina Wlazło jako pierwsza rzucała do kosza. Kolejnym punktem programu był mecz piłkarski pomiędzy UKS Wiączyń Dolny a UKS Wiśniowa Góra. Pan Tomasz Bystroński, Wójt Gminy Nowosolna, wyprowadził drużyny na boisko oraz odgwizdał początek meczu. Spotkanie było niezwykle zacięte. Obie drużyny dawały z siebie wszystko. O walce i zaangażowaniu zawodników najlepiej świadczy wynik remis 5:5.
W czasie, gdy rozgrywany był mecz, na sali gimnastycznej trwała dalsza część uroczystości. Przemawiali zaproszeni goście, którzy wręczyli dyrektorowi Gimnazjum drobne upominki. Wójt Gminy Nowosolna wręczył również nagrodę uczennicy Agacie Cybulskiej, która zwyciężyła w konkursie literackim „Orlik – marzenia, emocje, inspiracje”.. Następnie uczniowie Gimnazjum zaprezentowali program artystyczny.

Uroczystość otwarcia „Orlika” zorganizowana została, aby móc cieszyć się ze wspólnego sukcesu. Jej przygotowanie również związane było z pracą wielu ludzi oraz niemałym wkładem finansowym. Dziękuję zatem wszystkim, którzy nas wpierali w organizacji tego przedsięwzięcia, a szczególnie Panu Zbigniewowi Krukowi – właścicielowi zakładów mięsnych „Zbyszko” i Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Zbyszko” w Wiączyniu Dolnym oraz firmie MPG sp. z o.o. częściowemu wykonawcy „Orlika” za wkład finansowy w przygotowanie uroczystości. Bardzo dziękujemy rodzicom i uczniom naszej szkoły oraz wszystkim pracownikom. Bez Was i waszego zaangażowania sukces byłby jedynie połowiczny.