7 grudnia 2004 r. Rada Gminy Nowosolna podjęła uchwałę o nadaniu Gimnazjum imienia Władysława Stanisława Reymonta. Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się w maju 2006 roku.