eko

Uczymy się już w nowej pracowni!

W wyniku utworzenia pracowni ekologicznej dawna sala geograficzna zyskała nowy wygląd, właściwą funkcjonalność, zaś uczniowie pomoce dydaktyczne, które pobudzają ich aktywność.

Sala przeszła remont polegający na wymianie oświetlenia i jego uzupełnieniu, malowaniu, wymianie umywalki i płytek wokół niej oraz zabudowie grzejników.

Zaproponowane, nowe rolety z grubej tkaniny zdecydowanie poprawiły komfort korzystania z tablicy i urządzeń multimedialnych.

W miejscu przeznaczonym dla nauczyciela stanęło nowe biurko z wyposażeniem w nowoczesne urządzenia multimedialne: komputer z głośnikami oraz wizualizerem połączone z tablicą interaktywną i rzutnikiem. Tak nowoczesne narzędzia edukacyjne poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów w trakcie zajęć, powinny dać efekty w postaci szybszego i skuteczniejszego przyswajania wiedzy, wzbogacenia zajęć dostępem do najbardziej aktualnych rozwiązań i danych liczbowych.>/p>

Zakup wielu pomocy dydaktycznych do demonstrowania procesów, obserwowania i przeprowadzania eksperymentów pozwoli uczniom naszego gimnazjum rozbudzić ciekawość i zainteresowanie otaczającym światem. Pozwoli też lepiej zrozumieć otaczające nas środowisko jak również skłonić do codziennych proekologicznych zachowań.

Wykonywanie eksperymentów i doświadczeń w pracowni stanie się możliwe za sprawą nowo utworzonego stanowiska w postaci stolika demonstracyjnego do doświadczeń usytuowanego w pobliżu umywalki, (co też pomoże w prowadzeniu doświadczeń).

Bardzo cieszy również zakup nowych ławek i krzeseł – estetycznych i dostosowanych do wzrostu uczniów. Są one łatwe do przenoszenia, co może być potrzebne przy pracach grupowych.

Nowe i stare szafki postawione w bardziej wygodnym miejscu pozwalają wyeksponować i bezpiecznie przechowywać zakupione pomoce.

Zaproponowana na jednej ze ścian fototapeta Układu Słonecznego nie pozwala nam zapomnieć, że jesteśmy częścią natury, a nasze codzienne postępowanie wobec niej powinno szanować jej prawa również z tego powodu, aby sobie nie szkodzić!

Całości dopełniają zakupione kwiaty doniczkowe.

Nowa pracownia cieszy wyglądem, możliwością przeprowadzania doświadczeń i samodzielnego dochodzenia do wiedzy oraz dostępem do najnowszych technologii i źródeł wiedzy.