OTWARCIE PRACOWNI EKOLOGICZNEJ

 

22.01 2016r. na zajęciach prowadzonych w pracowni gościli właśnie Ci, dzięki którym ona powstała – przedstawiciel WFOŚ i GW w Łodzi, wójt gminy Nowosolna, dyrekcja szkoły, pracownicy administracyjni i nauczyciele naszej szkoły. Tym samym nastąpił symboliczny „odbiór” pracowni.

Ci, dla których powstała pracownia – czyli nasi uczniowie – demonstrowali zastosowanie niektórych, nowych pomocy dydaktycznych: badali kwasowość wody z kranu i stopionego śniegu; oznaczali zawartość azotanów i fosforanów w różnych substancjach; budowali obwody elektryczne; rysowali mapę poziomicową na modelu; badali właściwości fizyczne minerałów oraz tworzyli i obserwowali preparaty mikroskopowe.

Co zmieniło się w tym pomieszczeniu?

Dawna sala geograficzna zyskała nowy wygląd, właściwą funkcjonalność, zaś uczniowie pomoce dydaktyczne, które pobudzają ich aktywność.

Sala przeszła całkowity remont polegający na wymianie oświetlenia i podłogi, malowaniu, wymianie umywalki i płytek wokół niej oraz zabudowie grzejników. W miejscu przeznaczonym dla nauczyciela stanęło nowe biurko z wyposażeniem w nowoczesne urządzenia multimedialne: komputer z głośnikami oraz wizualizerem połączone z tablicą interaktywną i rzutnikiem. Nowe rolety z grubej tkaniny zdecydowanie poprawiły komfort korzystania z tych urządzeń.

Zakup wielu pomocy dydaktycznych do demonstrowania procesów, obserwowania i przeprowadzania eksperymentów miał na celu rozbudzić ciekawość uczniów i  zainteresowanie otaczającym ich światem. Wykonywanie eksperymentów i doświadczeń w pracowni stanie się możliwe za sprawą nowo utworzonego stanowiska w postaci stolika demonstracyjnego do doświadczeń.

Bardzo cieszy również zakup nowych ławek i krzeseł – estetycznych i dostosowanych do wzrostu uczniów.

Zaproponowana na jednej ze ścian fototapeta Układu Słonecznego nie pozwala nam zapomnieć, że jesteśmy częścią natury, a nasze codzienne postępowanie wobec niej powinno szanować jej prawa, również z tego powodu, aby sobie nie szkodzić!

Całości dopełniają zakupione kwiaty doniczkowe.

Nowa pracownia cieszy wyglądem, możliwością przeprowadzania doświadczeń i samodzielnego dochodzenia do wiedzy oraz dostępem do najnowszych technologii i źródeł wiedzy. Będą się w niej odbywały zajęcia wynikające z planu lekcji oraz pozalekcyjne.