I blok tematyczny realizowanego w naszym gimnazjum programu ekologicznego „Ekologia tu i teraz – nasza przyszłość”  nosi tytuł:

Nasz „adres”

W październiku i w początkach listopada przeprowadzono zajęcia, w ramach których:

 • uczniowie klas I wykonali pomiary boisk i zabudowań szkolnych. Na podstawie pomiarów wykonali szkic terenu szkoły w skali 1:100,
 • uczniowie klas II wyznaczyli południk miejscowy w terenie, zmierzyli wysokość Słońca nad horyzontem w początkach kalendarzowej jesieni i przypomnieli sobie  o jej wpływie na temperaturę
 • przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu audiowizualnego poznali cechy ruchu obiegowego i jego wpływ na rytm życia w przyrodzie i „uaktualnili” tapetę w pracowni ekologicznej
 • zlokalizowali położenie szkoły „od położenia w mikroskali do makroskali
 • zdobyli wiedzę na temat zależności pomiędzy powłokami ziemskimi i na podstawie obserwacji ocenili stopień dbałości mieszkańców najbliższej okolicy o środowisko przyrodnicze.

  Nasz adres  Atmosfera
   W ramach II działu programu uczniowie zgłębiali wiedzę o powłoce gazowej Ziemi. Poznali skład czystego powietrza i warstwy atmosfery. Zyskali też świadomość jak stan obecny daleki jest od ideału, jaki wpływ ma to na ekosystemy oraz jakie zachowania i decyzje chronią atmosferę.Kolejne spotkania miały charakter w większości zajęć terenowych. Dokonaliśmy pomiaru zanieczyszczeń powietrza w okolicach szkoły.


  GLEBA

  Zajęcia z tego działu obejmowały 5 godzin. Z użyciem map i sprzętu audio video poznaliśmy typy gleb w Polsce. Zbadaliśmy zależności gleb, podłoża skalnego i tworzącej je roślinności. Obserwowaliśmy proces wymywania gleb. Rozmawialiśmy o wpływie zanieczyszczeniu gleb na rozwój roślin (np. posypywanie dróg solą w zimie).