Prezentacja scenek z wybranych filmów na lekcji języka angielskiego w klasie 2a

Upowszechnianie rezultatów projektu 

w Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach

w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi

Spotkanie z młodzieżą i nauczycielami z partnerskiej gminy Sulzfeld

Konferencja podsumowująca i upowszechniająca rezultaty projektu „Wysoka jakość nauczania i skuteczne oddziaływanie” (2016-2018) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój