1. „Dziękuję, nie palę” –  projekt gimnazjalny międzyprzedmiotowy, realizowany we współpracy nauczycieli:

       A.Jóźwiak – historia, I. Jabłońska-Buda- chemia, N.Jagiełło- język polski, E.Orłowska – religia, M.Nawrocka – sztuka.