Rada Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców określa Statut Szkoły.

Konto Rady Rodziców przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym: 69 8781 0006 0030 1312 2000 0010

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

Agnieszka Domagała- przewodnicząca

Agnieszka Wojewoda – zastępca

Edyta Adamczewska – sekretarz