Rada Rodziców

W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich oddziałów szkolnych.

Każdy oddział reprezentuje jedna osoba.

Kompetencje Rady Rodziców określa Statut Szkoły.

Konto Rady Rodziców przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym: 69 8781 0006 0030 1312 2000 0010

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodnicząca- Pani Agnieszka Domagała

Zastępca przewodniczącego- Pani Małgorzata Młoczek-Ciosek

Sekretarz – Pani Ewa Dziąg

Członkowie:

Pani Aleksandra Niźnikowska

Pani Violetta Zakaszewska-Lenica

Pan Jacek Wach