Wydanie duplikatu dokumentu

OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ LUB ŚWIADECTWA

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę
w wysokości:

  1. duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł,
  2. duplikat świadectwa – 26,00 zł.

Opłaty za wydanie duplikatów świadectwa lub legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy:

Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta

Wiączyń Dolny 18

92-701 Łódź

 

Nr rachunku: 06 8781 0006 0030 0647 2000 0010

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z dnia 18 maja 2018 r.)

2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225 poz. 1635 ze zm.)