Ważne daty:

30.09.2017 – termin oddania deklaracji o wyborze języka obcego na egzamin

18,19,22. 01.2018 – terminy egzaminów próbnych dla klas II i III

18,19,20. 04. 2018 – terminy egzaminów gimnazjalnych dla klas III