Kalendarz konkursów:

Październik:

Listopad:

4.11.2016 – Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap szkolny

4.11.2016 – Ogólnopolski Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – etap szkolny (28 osób)

8.11.2016 – Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego- etap szkolny

28.11. 2016 – Wojewódzki Konkurs Geograficzny – etap szkolny

Grudzień

1.12. 2016 – Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego Memory Master od 10.00 – 11.00

Wyniki zostaną ogłoszone do 10 lutego 2017. Laureatami konkursu będą wszyscy uczniowie, którzy uzyskają wynik powyżej 90 punktów. O szczegółach konkursu można przeczytać na stronie www.memorymaster.edu.pl, tam również można znaleźć listy słów obowiązujących dla danego poziomu. Do udziału w tym konkursie zgłosiło się 42 uczniów naszej szkoły.

Konkursy z religii 🙂

Z wielką radością informujemy, że uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w konkursach z wiedzy teologicznej.

Oto lista naszych działań:

„Bł. Rafał Chyliński – Apostoł Miłosierdzia” – Konkurs w 25. rocznicę beatyfikacji.

            Konkurs objęty Patronatem Honorowym J.E. Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Marka Jędraszewskiego. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi oraz umieszczeniem ich prac w publikacji wydawanej z okazji 25. rocznicy beatyfikacji o. Rafała Chylińskiego przez OO. Franciszkanów.

            Laureaci etapu szkolnego, którzy zakwalifikowali się do etapu diecezjalnego:

  • Agata Lesiak 1b
  • Wiktoria Szewczyk 2a
  • Jakub Borowiecki 3b

            Czekając na dalsze efekty pracy wyróżnionych uczniów życzymy Im powodzenia!

Szkolny Konkurs o św. Janie Pawle II.

            Konkurs odbył się w miesiącach październik-listopad 2016 roku. Uczestniczyło w nim 16 uczniów, którzy rozwiązywali testy pytań otwartych, z podpowiedziami i typu prawda/fałsz. Wszyscy otrzymali bardzo dobre oceny cząstkowe z religii i pochwały. Jednak największą nagrodą jest wiedza i pogłębienie zażyłości z wielkim Polakiem – św. Janem Pawłem II.

VII Edycja Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Słuchać Pana”.

            Konkurs ze znajomości dwóch ksiąg biblijnych: Księgi Sędziów i  Ewangelii św. Łukasza. Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej  Łódzkiej.

            Etap szkolny odbędzie się 07 marca 2017 roku. Finaliści szkolni spotkają się na etapie diecezjalnym 12 maja 2017 roku w Kurii Archidiecezji Łódzkiej. Ten konkurs jest w toku czyli poznajemy i utrwalamy przyjaźń z biblijnymi księgami, bohaterami i nauką. Chętni, którzy jeszcze chcą dołączyć  – mile widziani.

Konkurs „Mój szkolny kolega z misji” – XVI edycja: Gdzie misjonarze – tam nadzieja.

            Organizatorem konkursu jest Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie.

            W tym konkursie pokazujemy swoje talenty w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej. Prace oddajemy do końca lutego 2017 roku – w etapie szkolnym. Lista uczestników jest otwarta i każdy, kto pragnie dołączyć do uczestników zostanie serdecznie przyjęty.

Wszystkim uczniom, którzy biorą udział w konkursach serdecznie gratuluję odwagi, pracowitości i zapału. Pozostałych serdecznie zapraszam!

katechetka Ewa Orłowska