Plan lekcji obowiązujący od 11.09. 2017r.

klasa 2a

Numer lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0      wdż    
1 matematyka   j. polski   j. ang. / j. ang.   matematyka  fizyka
2  j. ang. / j. ang.   j. polski matematyka  geografia   j. ang. / j. ang.
3 zaj. techniczne   fizyka  j. polski   j. polski   j. niem / j. niem.
4  biologia matematyka   j. niem / j. niem.   j. ang. / j. ang.  w/f
5 religia historia  geografia   j. niem / j.niem.   matematyka
6 historia   j. niem / j. niem.  w/f – chł  w/f – dz chemia
7  WOS  plastyka  w/f – chł  w/f – dz   zaj. artystyczne
8    godz. wych.      religia

klasa 2b

Numer lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0      wdż    
1  w/f – dz   w/f – chł historia   j.niem / j. ros.   j.niem / j. ros.
2  w/f – dz   w/f – chł   matematyka  inf. / j. ang.    j. polski
3    j. polski  religia  w/f  j. ang / inf.  biologia
4    j. polski  historia  fizyka  geografia   matematyka
5   j. ang. / j. ang.    j. polski  zaj. techniczne   matematyka   inf. / j. ang.
6   matematyka  WOS  geografia  fizyka   j. ang / inf.
7  j.niem / j. ros.   matematyka  godz. wych.  religia  chemia
8          zaj. artyst.

klasa 2c

Numer lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0      wdż    
1  w/f – dz  historia  fizyka    j.niem / j. ros.    j.niem / j. ros.
2  w/f – dz   matematyka  geografia  w/f   matematyka
3    j. polski    j. polski  j. ang. / inf.  fizyka  geografia
4  historia  inf. / j. ang.   matematyka   matematyka   j. ang. / j. ang.
5   matematyka  biologia    j. polski   j. ang. / j. ang.  chemia
6  religia  plastyka    w/f – chł    j. polski  piłka nożna/siat.
7    j.niem / j. ros.  WOS    w/f – chł  godz. wych.  piłka nożna/siat.
8    religia    zaj. artyst.  

klasa 3a

Numer lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piatek
0          wdż
1  j. polski   matematyka    w/f – chł  WOS   j. polski
2   j. polski  j. ang / j. ang.    w/f – chł   matematyka  j. niem / inf.
3  matematyka  historia   j. ang / j. ang.   j. niem. / j. niem.   j. ang / j. ang.
4  inf. / j.niem.   j. polski  geografia  historia   inf. / j.niem.
5  biologia  fizyka   j. polski  godz. wych.  w/f
6   w/f – dz  religia   j. polski  chemia   matematyka
7   w/f – dz  j. niem. / j. niem.  j. niem. / inf.   j. ang / j. ang.  religia
8    zaj. techniczne   edukacja dla bezp.  

Klasa 3b

Numer lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piatek
0    wdż      
1    j. polski  inf. / j. ang.   matematyka  j. ang. / inf.   matematyka
2   matematyka  fizyka  historia  historia  w/f
3  religia   matematyka  geografia   matematyka  j. ang. / inf.
4  j. ang / j. ang.    j. polski    j. polski    j. polski  biologia
5  j. niem / j. niem.  religia  edukacja dla bezp.  WOS    j. polski
6   w/f – dz   w/f – chł.  zaj. techniczne   j. niem. / j. niem.   j. niem. / j. niem.
7   w/f – dz   w/f – chł.  godz. wych.  chemia  inf. / j. ang.
8          

Klasa 3c

Numer lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piatek
0          wdż
1  zaj. techniczne   matematyka  geografia   matematyka  WOS
2    j. polski  inf. / j. ang.  j. ang. / inf.   j. niem. / j. niem.   matematyka
3   j. ang / j. ang.  j. ang. / inf.   matematyka  historia    j. polski
4  w/f / w/f  godz. wych.   j. ang. / inf.  fizyka  j. polski
5  historia  w/f  w/f / w/f  chemia   j. niem. / j. niem.
6    j. niem. / j. niem.  biologia  edukacja dla bezp.  religia  piłka nożna/siat.
7   matematyka  religia    j. polski    j. polski  piłka nożna/siat.
8