Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Wiączyniu Dolnym.

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie szkoły funkcjonuje 6 oddziałów.

Rada Samorządu Uczniowskiego w r. szk. 2017/2018:

przewodniczący- Alan Wach kl. 3c

zastępca – Małgorzata Olszak kl. 3c

sekretarz – Oliwia Czyż kl. 2a